Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Snapphaneeken

Wanås Eken

Denna ek fanns redan när Wanås slott började byggas på 1400-talet.Under 1500-och 1600-talens krig mellan Sverige och Danmark hade ett utsatt läge. Vid tiden för Skånska kriget var eken runt två hundra år gammal. Det påstås att flera snapphanar hängts upp i den stora eken efter att de avrättats och att friskyttekompanier ska ha sökt skydd under eken för att hålla rådslag. I krigstider fanns det vissa regler om hur man på ett värdigt sätt fick behandla infångade fiendesoldater. Men svenskarna ansåg inte att snapphanar tillhörde den danska armén. Under Skånska kriget betraktades de som förrädare och skulle straffas med döden. Flera kallades inför en speciell snapphanedomstol upprättad av svenske kung Karl X1 i Skåne och Blekinge. Såväl fredlösa rövare som friskyttar kunde få samma straff. Deras brott sågs som väldigt allvarliga eftersom de hade satt sig mot kungen. Avrättningarna var särskilt grymma och utdragna för att avskräcka andra i upprorstankar. De kunde inledas med rådbråkning då den dödsdömdes lemmar krossades. Själva avrättningen skedde oftast genom halshuggning. Ibland hängdes eller halshöggs fången innan kroppen mörbultades. Det var också vanligt att kroppen skändades genom så kallad stegling och placerades till offentlig beskådning istället för att begravas i vigd jord.

Translate »