Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Hanaholm

Hanaholm är en speciell borganläggning ute i Helge å.Hanaholm nämns i skriftliga källor från 1308.Borgen är anlagd på tre öar förbundna med broar.Runt den yttersta av öarna har det i Helge å legat två vallar som har delat upp ån till något som skulle kunna liknas vid dubbla vallgravar. Borgen tycks dock ha varit en frälseborg och de dubbla vallgravarna är därför märkliga (Ödman 2002: 78ff).Hanaholm borgområde är ca 200×60 meter.Hanaholm borgområde har genom vallgravar delats upp i fyra delar. Den västligaste är låg och flack och utan synliga anläggningar. De östliga delas av vallgravarna upp i tre partier, av vilka två närmast hästskoformade omsluter det tredje som bildar en kulle 40×35 meter och ca 2.5 meter hög. De hästskoformade öarna har en långsträckt kulle, ca 25×15 meter och 2 meter hög. Södra halvan av denna ö är omgiven av en vall, 4-8 meter bred och 0.2-0.5 meter hög. På båda kullarna syns talrika, ca 1 meter breda och 1- 1.5 meter djupa schakt från landsantikvarie Harald Olssons provgrävningar 1952.Källa:Riksantikvarieämbetet.

Translate »