Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Björkeröds stenbrott

AK fernströms Granitindustrier Stenbrott Stora Björkeröd

Östra Göinges största stenbrott på 1930-talet Glimåkra kommuns största arbetsplats med ett 100-tal anställda. Hundratals är de som tjänat ihop sin brödföda här från 1897 tills brytningen av den svarta diabasen upphörde 1982. Det är nästan så att stenhuggarnas kamp mot stenen fortfarande ekar mellan väggarna.Resterna som är kvar av brottet är ett enormt hål i marken som är ca 600 x 150 m med ett djup på ca 70 m idag delvis fyllt med vatten.Omtyckt plats för dykare som övar fridykning här. Se utsikten från dessa enorma skrotstenstippar.Källa:Högsma bygdeförening

A.K. Fernströms Granitindustrier Personalbostäder.

Stora Björkeröd Stenbrott Med Dessa Enorma Skrotstenstippar.

För att A.K. Fernströms Granitindustrier skulle kunna transportera diabasen byggdes en smalspårig järnväg från Stora Björkeröd till Lönsboda. Det första lilla ånglokets vissla pep så ynkligt att det döptes till Hägghultsgrisen och gav även järnvägen namnet ”Grisabanan”. När lastbilstransporterna blev vanliga revs järnvägen upp 1935 och idag går delar av Skåneleden längs järnvägsvallen.

Krauss 5158 1904 köptes begagnat från Danmark användes på grisabanan mellan stenbrotten Hägghult och Björkeröd.

Källa:Järnvägsmusei Vänner

Minnessten Grisabanan

Kort presentation av Eric K. Fernström

Skeppsredaren, Med.dr h.c. Eric K. Fernström föddes i Karlshamn den 4 juli 1901. Han var son till ingenjör Alfred Kofoed Fernström, en dynamisk och framgångsrik företagsledare och hans hustru Emma, född Hammar.Efter studier i såväl Sverige som utlandet grundade han bl.a. Fernström-rederierna, där han också var huvudman och ledde företaget med stor framgång. Redan från unga år var han verkställande direktör i A.K. Fernströms Granitindustrier (AKF) i Blekinge, som grundades av fadern i Karlshamn. Under Dr. Fernströms skickliga ledarskap blev AKF-organisationen en av de mest betydande inom sitt område med export över hela världen. AKF-graniten – den s.k. ädelgraniten diabas och diorit i flera färger – ingår som fasadbeklädnad i ett flertal av världens mest kända byggnader och monument. Som exempel kan nämnas Empire State Building i New York och USA:s största och mest berömda krigsmomument U.S. Marine Corps War Memorial i Washington D.C.År 1978 bildades Eric K. Fernströms stiftelse för främjande av vetenskaplig medicinsk forskning. Stiftelsens främsta syfte är att årligen dela ut penningpriser till forskare, som gjort särskilt framstående insatser inom de medicinska vetenskaper, samt att lämna bidrag till internationella vetenskapliga symposier. Här bör nämnas att Dr. Fernström speciellt önskade stimulera yngre forskare.Efter uppnådd pensionsålder flyttade Dr Fernström till Schweiz, där han var bosatt fram till sin bortgång den 6 juni 1985. Stiftelsen leds numera av framlidne Dr. Fernströms dotter, civilekonom Med.dr h.c. Elisabeth Edholm Fernström.

Empire State Building i New York är delvis dekorerad med diabas från Hägghult Lönsboda Skåne.

U.S. Marine Corps War Memorial in Washington D.C sockeln är i svart diabas från Hägghult Lönsboda Skåne.

Translate »