Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Hörby ❤️ Företag

Företag i ❤️ Hörby

Hörby är en kommun belägen i nordöstra Skåne i södra Sverige. Företagandet i Hörby är varierat och omfattar olika branscher. Industri är en viktig bransch i kommunen, med flera stora företag inom bland annat tillverkning av verktyg, livsmedelsproduktion och transportsektorn. Hörby har också en stark tradition inom metallindustrin och flera mindre företag som tillverkar metallprodukter. Inom tjänstesektorn finns flera mindre och medelstora företag som erbjuder olika typer av tjänster, såsom konsultverksamhet, försäljning och service. Hörby har också flera mindre butiker och restauranger som är viktiga för den lokala ekonomin. Jordbruk är också en viktig näring i Hörby, med flera mindre och medelstora jordbruksföretag i kommunen. Hörby är känt för sin produktion av kalkon, vilket är en viktig näring för många jordbrukare i området. I kommunen finns också flera mindre företagsparker och inkubatorer som erbjuder stöd till entreprenörer och nya företag, vilket kan bidra till att stimulera tillväxten av företag i området. Hörby har en stark företagsanda och ett aktivt näringslivsklimat med flera företagarföreningar och nätverk, vilket kan bidra till att skapa goda förutsättningar för företagande och innovation i området.

Rumsuthyrning i Hörby
Translate »