Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Osby ❤️ Företag

Företag i ❤️ Osby

Osby är en kommun belägen i nordvästra Skåne i södra Sverige. Företagandet i Osby är varierat och omfattar olika branscher. Industri är en viktig bransch i kommunen, med flera stora företag inom bland annat verkstadsindustri, träförädling och tillverkning av maskiner och verktyg. Osby har en lång tradition inom verkstadsindustrin, och flera av företagen har en stark internationell närvaro. Jordbruk och livsmedelsproduktion är också en viktig del av näringslivet i Osby, där det finns flera mindre och medelstora jordbruksföretag och livsmedelsproducenter. Inom tjänstesektorn finns flera mindre och medelstora företag som erbjuder olika typer av tjänster, såsom konsultverksamhet, försäljning och service. Osby har även ett antal mindre butiker och restauranger som är viktiga för den lokala ekonomin. I kommunen finns också flera mindre företagsparker och inkubatorer som erbjuder stöd till entreprenörer och nya företag, vilket kan bidra till att stimulera tillväxten av företag i området. Osby har en stark företagsanda och ett aktivt näringslivsklimat med flera företagarföreningar och nätverk, vilket kan bidra till att skapa goda förutsättningar för företagande och innovation i området.

Bilservice Osby

Danspalats

Frisörer Osby

Mataffär Osby

Secondhand Butiker Osby

Äta i Osby

Företagskarta Osby

Translate »