Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Tegelbruksmuseum

Bjersunds Tegelbruksmuseum

Tegelbruket drevs med ångkraft, som kom att bli början på den industrialisering som präglade slutet av 1800-talet. Synliga spår efter tillverkningen består av en tegelugn, så kallad valvugn, torklada, kolkällare och bostadshus för arbetare och tegelmästare. Användandet av valvugn innebar periodisk drift, det vill säga att den var tvungen att svalna mellan bränningarna. Bruket var i drift under cirka 30 år men då den moderna tekniken infördes, med nya ringugnar som kunde hållas i drift utan avbrott, hade bruket svårt att hävda sig i konkurrensen.Källa:Visit Lomma.se

Translate »