Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Lomma ❤️ Företag

Företag i ❤️ Lomma

Lomma är en kommun belägen i Skåne län i södra Sverige. Företagandet i Lomma präglas av en varierad mix av små och medelstora företag inom olika branscher, inklusive tillverkning, handel, service och teknik. Några av de mest framträdande företagen i Lomma inkluderar företag inom teknik- och tillverkningsindustrin, såsom Rexam, som är en av världens största tillverkare av dryckesburkar, och Gambro, som är en av de ledande tillverkarna av medicinsk utrustning. Andra viktiga företag i Lomma inkluderar Bong, som är en ledande leverantör av säkerhets- och identifieringslösningar, samt Edlunds, som är en ledande leverantör av trappor och räcken. Företagsklimatet i Lomma är generellt sett positivt, med en väl utvecklad infrastruktur och närhet till viktiga transportvägar som E6:an och järnvägen. Kommunen erbjuder också olika stöd och tjänster för företagare, såsom rådgivning, finansiellt stöd och företagsinkubatorer. Servicebranschen spelar också en viktig roll för företagandet i Lomma, med många småföretag som är verksamma inom områden som restauranger, hotell och butiker. Kommunen har också en stark fokus på miljö och hållbarhet, vilket har resulterat i en ökning av företag som är verksamma inom miljöteknik och hållbarhetsområdet.

Translate »