Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Hässleholm ❤️ Företag

Företag i ❤️ Hässleholm

Hässleholm är en kommun belägen i nordöstra Skåne i södra Sverige. Företagandet i Hässleholm är varierat och omfattar olika branscher. Industri är en viktig bransch i kommunen, med flera stora företag inom bland annat tillverkning av verktyg, metallindustri och livsmedelsproduktion. Hässleholm har också en stark tradition inom träindustrin och flera mindre företag som tillverkar träprodukter. Inom tjänstesektorn finns flera mindre och medelstora företag som erbjuder olika typer av tjänster, såsom konsultverksamhet, försäljning och service. Hässleholm har också flera mindre butiker och restauranger som är viktiga för den lokala ekonomin. Jordbruk är också en viktig näring i Hässleholm, med flera mindre och medelstora jordbruksföretag i kommunen. Hässleholm är känt för sin produktion av högkvalitativ mat, som mejeriprodukter, grönsaker och kött, vilket är en viktig näring för många jordbrukare i området. I kommunen finns också flera mindre företagsparker och inkubatorer som erbjuder stöd till entreprenörer och nya företag, vilket kan bidra till att stimulera tillväxten av företag i området. Hässleholm har en stark företagsanda och ett aktivt näringslivsklimat med flera företagarföreningar och nätverk, vilket kan bidra till att skapa goda förutsättningar för företagande och innovation i området.

Bilvård i Hässleholm

Byggföretag i Hässleholm

Äta i Hässleholm

Städföretag Hässleholm

Tandläkare i Hässleholm

Translate »