Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Höör ❤️ Företag

Företag i ❤️ Höör

Höör är en kommun belägen i nordöstra Skåne i södra Sverige. Företagandet i Höör är varierat och omfattar olika branscher. Industri är en viktig bransch i kommunen, med flera stora företag inom bland annat verkstadsindustrin, livsmedelsproduktion och tillverkning av maskiner och utrustning. Höör har också en stark tradition inom träindustrin och flera mindre företag som tillverkar träprodukter. Inom tjänstesektorn finns flera mindre och medelstora företag som erbjuder olika typer av tjänster, såsom konsultverksamhet, försäljning och service. Höör har också flera mindre butiker och restauranger som är viktiga för den lokala ekonomin. Jordbruk är också en viktig näring i Höör, med flera mindre och medelstora jordbruksföretag i kommunen. Höör är känt för sin produktion av högkvalitativ mat, som mejeriprodukter, grönsaker och kött, vilket är en viktig näring för många jordbrukare i området. I kommunen finns också flera mindre företagsparker och inkubatorer som erbjuder stöd till entreprenörer och nya företag, vilket kan bidra till att stimulera tillväxten av företag i området. Höör har en stark företagsanda och ett aktivt näringslivsklimat med flera företagarföreningar och nätverk, vilket kan bidra till att skapa goda förutsättningar för företagande och innovation i området.

Rumsuthyrning i Höör
Translate »