Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Sankt Olofs kyrka

Sankt Olofs kyrka är en kyrkobyggnad i Sankt Olof på Österlen. Den är församlingskyrka i Sankt Olofs församling i Lunds stift.Kyrkan är en populär vallfartskyrka bland olika kristna samfund. Anledningen till detta är den gamla Olofskulten och att offerplatsen Sankt Olofs källa ligger i Sankt Olof. Byn hade namnet Lunkende by men eftersom kyrkan var Danmarks största Olofhelgedom glömdes till slut ortnamnet bort och hela byn fick kyrkans namn. Så kommer det sig att en by på Österlen bär den norske helgonkungen Olofs namn.Källa:Wikipedia

Translate »