Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

St Olofs källa

Olav den helige blev skyddshelgon

Olav II Haraldsson eller Olov den Helige (ca 995-1030) var den norske konung som försökte ena riket mot fylkenas stormän samt kristna Norge. Olav lät döpa sig i Rouen i Frankrike. Han stupade i slaget vid Stiklastad den 29 juli och fick sin grav i Nidarosdomen. När berättelser om underverk vid hans grav spred sig fick Olav helgonrykte och kyrkan blev vallfartsort för hela Norden. I folksägnerna framstår Olav som ett skyddshelgon mot de hedniska onda makterna.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Translate »