Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Lantbruksmuseet i Alnarp

Alnarps museer består av Skånes lantbrukmuseum, som tillkom genom ett initiativ i samband med de skånska hushållningssällskapens 100-årsjubileum i Alnarp 1914. Byggnaden ritades av Alfred Arwidius. Efter jordbruksutställningen på Baltiska utställningen i Malmö 1914 flyttades de flesta föremålen till den specialbyggda museibyggnaden i rödmålat trä på Alnarp. Byggnaden ritades av Alfred Arwidius, stod färdig 1916 och inrymmer specialutställningar, jordbrukmaskiner och redskap, bland annat Sveriges första skördetröska, konstruerad på Axelvolds gård. I anslutning till museet finns en stödjande vänförening. I andra byggnader på området finns Hovbeslagsmuseet, utifrån den tidigare hovslagare-utbildningen på området, Vagnsmuseet, med vagnar och åkdon från 1700-talet och framåt, samt den permanenta utställningen över Alnarps historia.Källa:Wikipedia

Translate »