Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Ystads FBC

Frivillige Bergnings-Corps Museum

Ystads Frivillige Bergnings-Corps, populärt kallad “Frivilligan”, bildades 1839 som en räddningskår att bistå den ordinarie brandkåren vid brand. Tre Compagnier sattes upp. Räddnings-Compagniet, vars uppgift var “matt rädda lif och egendo”. Transport-Compagniet, som skulle föra undan “det bärgade” till en säker plats. Bevaknings-Compagniet, som hade till uppgift “att det bärgade vårda”, d. v. s. förhindra plundring och annan förstörelse. Ingen lätt uppgift med tanke på att det ingick husdjur som hästar, grisar, höns, gäss m. m.Källa:Ystads-FBC

Translate »