Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Vittsjöborg

Vittsjö borg

På en udde som sticker ut mellan Pickelsjön och Mellomsjön var denna medeltidsborg belägen. Genom utgrävningar som ägde rum här 1985-86 kunde man fastställa att det just rörde sig om en medeltidsborg.Man kunde fastställa att borgen blivit uppförd på 1330-talet och förstörd genom en brand under 1360-talet. Man tror att en borgen blev nedbränd genom beskjutning av brinnande armborstpilar då det har gjorts ett flertal sådana fynd bland resterna av förkolnat material.Hur såg den då ut? Ja, många fynd av olika slag har gjorts och utifrån dessa har man kunnat bilda sig en uppfattning om hur borgen har sett ut.Från början var det bara en stor kulle ute på udden men den grävdes ut och jordmassor flyttades så att det blev två kullar med en stensatt sänka i mitten. Den ena kullen var lite lägre än den andra och här byggdes ett boningshus, på den högre kullen byggdes själva försvarsborgen där troligtvis även en smedja varit belägen. Här fanns allt som hörde en riktig medeltidsborg till såsom vallgrav och vindbrygga men även en palissad, trästänger som troligtvis var spetsade upptill dessa löpte runt hela borgen även ute i vattnet och gjorde borgen mer svårintaglig. Varför hade man då ett behov just här av ett sådant fort frågar sig kanske somliga.Sanningen är den att ingen riktigt med bestämdhet kan svara på det ännu men det finns flera olika teorier som t.ex. att det i Vittsjötrakternas sjöar var mycket gott om myrmalm som på den tiden bringade stora inkomster. Kanske har borgen fungerat som en slags tullstation och utskeppningshamn för järnet eller så byggdes den kanske som en försvarsborg för ett eventuellt anfall från Sverige. Vi får ju inte glömma att Skåne inte alltid varit svenskt.Källa:Wittsjö Hembygdsförening.

Translate »