Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Vallens borgruin

Isengrims borg

Vallen (eller Isengrims borg) är en Skånes största medeltida borgruiner. Den ligger nära Munka-Tågarp i Tomelilla kommun.Vallen är troligen resterna av ätten Grims borg från 1200-talet. Dubbelvallanläggningen, en så kallad motteborg, är den enda kända privatägda vallanläggningen av denna typ i Skåne. Hur och när det närliggande Tosterups slott tog över Vallens funktion är inte helt känt.Vallen ligger vid en å och rester av dammar visar att den delvis varit omgiven av vatten. Borgens centrala del består av en kvadratisk kulle vars övre platå har drygt 40 meter långa sidor. Kullen reser sig 12 meter över ådalens botten. En grund vallgrav skiljer den från en 5 meter lägre kulle, som även den är 40 meter i kvadrat. Den övre kullen omges i väst och syd av en upp till 10 meter djup vallgrav, som är 15 meter bred och har branta sidor. Utanför denna vallgrav ligger en vinklad vall med en 15-20 meter bred ovansida.Anläggningen är monumental och många forskare som från 1500-talet och fram till våra dagar besökt platsen har dokumenterat sina iakttagelser. På sin skånska resa i 1777–1778 ritade Carl Gustav Gottfried Hilfeling en fin situationsplan över Vallen tillsammans med andra skisser från Tosterup, som nu finns i Dronningens Håndbibliothek på Amalienborg. Vid en plöjning på den högre av kullarna på 1930-talet påträffade man stora mängder tegel och arkeologer tillkallades. Man fann en ugnsanläggning, en massa djurben och en sporre från 1300-talet.Källa:Wikipedia

Foto Rosandra Nilsson
Isengrims borg Dokument
Pos: 55.489139, 13.953417
Matställen i Tomelilla
Sevärt i Tomelilla

Translate »