Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Vallabacken

Grevlundaborgen

Den medeltida Grevlundaborgen är idag en 40 meter i diameter stor ruinkulle efter en cirkelrund försvarsanläggning. Vid en undersökning 1913 påträffades krukskärvor, knivar, delar av en båt samt en mängd tegelstenar. Undersökningen gav inga uppgifter om borgens ålder. Troligen uppfördes den på 1100- eller 1200-talen, kanske av släkten Galen som hade mark i Vitaby. Borgen låg ursprungligen inom en stor samlad gårdstoft i Grevlunda by, ”lunden vid gravarna” – det vikingatida gravfältet uppe på backen, på andra sidan vägen. Kanske var en vikingatida huvudgård föregångare till borgen. Sägnen berättar, att borgen uppfördes av greve Lund, begravd i en kulle inte långt därifrån.Den kallmurade gråstensmuren är en grundmur, ursprungligen anlagd i kärrmark. Muren var då täckt med grus. Ovanpå fanns en ringmur, vilken omgav borggården med ett kraftigt stenhus. Upp- och nedströms bäcken här intill fanns stora dammvallar, varför vattnet möjligen kunde höjas så att borgen tidvis låg i en liten sjö.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Translate »