Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Tua-Täppe

Här bodde Tuve Johansson den fattigaste bland de fattiga.De levde på kringgårdstigeri det vill säga man var enligt lag tvungen att se till att de fick bo och äta 1 vecka på en gård.Det var den tidens socialhjälp.Alla elva barnen emigrerade till Amerika,Australien och Nya Zeeland.Torpet revs 1876.

Translate »