Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Trolle Ljungby Slott

Trolle Ljungby Gods

Trolle Ljungby slott är ett slott och fideikommiss i Trolle-Ljungby socken, Kristianstads kommun Slottet hör till Skånes mest praktfulla renässansbyggnader i typisk Christian IV-stil. Godset ägs i dag av släkten Trolle-Wachtmeister. Till slottet är knutet sagan om Ljungby horn och pipa.Slottet är ett tvåvåningshus, omfattande huvudbyggnad och två flyglar i oputsat tegel. Huvudbyggnaden uppfördes 1629 på grundmurarna av en 1525 av Sören Norby nedbränd borg. Den västra flygeln uppfördes 1633. Den östra, kallad ”Munkelängan” byggdes 1787. Från borggårdens norra sida leder en 1806 uppförd stenbro till ladugården.Godset, som förr hette Ljungby, var under medeltiden troligen en befäst sätesgård. Det ägdes under 1300-1400-talen av släkten Bille, senare av släkterna Brostrup, Ulfstand och Gyllenstierna. Det övergick 1662 genom köp till den bekante diplomaten Peter Julius Coyet. Dennes son, friherre Wilhelm Julius Coyet, bildade av Ljungby, Årup och Ryssås ett ärftligt fideikommiss. Sedan hans ätt dött ut på manssidan, ärvdes Ljungby av Ulrika Lovisa Maria Sparre, gift med riksdrots greve Carl Axel Trolle-Wachtmeister till Trolleberg. Under hennes tid överflyttades 1830 fideikommissrätten från Trolleberg till Ljungby, som sedan dess kallats Trolle Ljungby. Det ärvdes av hennes son excellens Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister och har därefter stannat i släktens ägo. Nuvarande fideikommissarie är sedan 1956 ryttmästaren greve Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister (född 1923), gift med grevinnan Alice Trolle-Wachtmeister.Källa: Wikipedia

Translate »