Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Trelleborgs Krigsminnesmärke

Invalidmonumentet

Under första världskriget kom Trelleborg att spela en viktig roll i storpolitiken. Det var via hamnen i Trelleborg som krigsfångar utväxlades från slagfälten i norr och söder.63 463 – så många var de krigsoffer som passerade Trelleborg från den 12 augusti 1915 fram till krigsslutet tre år senare. En del fick sin grav i Trelleborg och vilar idag under Axel Ebbes staty på Norra Kyrkogården.I augusti 1915 inleddes första akten i ett spel som kom att vara i tre år. Ute i Europa rasade första världskriget som bäst. På ena sidan fanns tsarens Ryssland, på den andra kejsarens Tyskland och storhertigdömet Österrike-Ungern.Den lilla staden Trelleborg kom att dras in i världspolitiken genom sitt geografiska läge. Via hamnen i Trelleborg kom mer än 60 000 krigsfångar att utväxlas.När kriget tog slut 1918 hade sammanlagt 63 463 soldater utväxlats via Trelleborg. Majoriteten var ryssar – 35 742. 22 123 var av österrisk-ungersk nationalitet, medan 3 717 var rikstyskar. 428 var av turkisk härkomst.Källa:gamlatrelleborg.se

Translate »