Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Trelleborgen

På stadens högsta punkt fann man 1988 spåren av en ringborg från vikingatiden, en s.k. Trelleborg. Med fyndet av borgen fick även stadens namn sin förklaring.Trelleborgen som den ser ut idag är en rekonstruktion som stod färdig 1995. En fjärdedel av borgen är uppbyggd på sin ursprungsplats och ligger mitt inne i den moderna staden, den rymmer också ett rekonstruerat medeltida hus – även det funnet på platsen.Utanför borgen finns numera en vikingagård med tillhörande småbyggnader. I museibyggnaden finns en vikingautställning, en butik och ett café.Källa:Trelleborgen

Translate »