Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Transformatorstationen

Transformatorn

Transformatorstationen i Bonnarp var i bruk in på 1970-talet. Denna station är den enda bevarade av träkonstruktion i Skåne.Första mötet för att bilda en förening för distribution av elektricitet i bygden hölls den 12 juni 1913.Avsikten var att skapa en förening för “anskaffandet af elektrisk energi för Röstånga och Ljungbyhed med omkringliggande orter”. Namnet blev: Ljungbyhed-Röstånga Andelselektricitetsverk.Byggåret för Bonnarps Transformatorstation var 1914 med ibruktagande våren 1915.Från inmatningsstationen i Forsby by leddes 20 kV elström hit och transformerades ner till 127 eller 220 volt, beroende på hur många faser som utnyttjades. Omläggning till 220/380 volt påbörjades 1929 och pågick ända till1977, då de sista abonnenterna erhöll den högre spänningen.Det var Bonnarps by som betjänades från denna transformator. Inmatningen utökades efterhand med ledning från Stockamöllan för att säkra distributionen.De tidiga byggnaderna i trä var inte så eldsäkra och ersattes så småningom av tegeldito. År 1985 skänktes byggnaden till Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening, som vårdar den och har för avsikt att inreda med tidstypisk utrustning avspeglande dess funktion och materiel som användes vid utbyggande av elnätet i bygden Källa:bonnarp.com.

Translate »