Torups Slott

Torup slott är ett av Skånes bäst bevarade 1500-tals slott. Slottet består av fyra trevåningslängor samlade runt en mindre borggård. Ursprungligen omgavs slottet av en sjö men denna utdikades på 1700-talet.Görvel Fadersdotter Sparre började uppföra slottet till sin sons ära. Hon gifte sedan om sig med det danska riksrådet Lave Brahe (1500–1567). I slutet av 1500-talet kom Torup till släkten Grubbe. Under Sivert Grubbes tid besöktes Torup ofta av den danske kungen Christian IV. Sivert var ungdomsvän med kungen och länsherre på Malmöhus. År 1647 köpte den danske rikshovmästaren Cortitz Ulfeldt. Efter den svenska erövringen av Skåne 1658  indrogs slottet av kronan.Malmö stad tog över slottet i början av 2000-talet. Man var dock inte alls intresserad av att inköpa de fantastiska inventarierna vilkas historia var en väsentlig del av slottshistorien. Genom denna skövling står nu slottet tomt på originalföremål.Källa:Söderslättsmuseer

Translate »