Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Krutbruk Torsebro

Torsebro bruk

Torsebro krutbruk invid Helge å grundades av Karl XI 1682 för att förse de svenska trupperna och fästningsstäderna Kristianstad och Karlskrona i de nyförvärvade svenska provinserna med krut.Innan Skåne blev svenskt 1658 hade mindre krutkvarnar funnits i länet. Krutbruket anlades av kapten Christian Rossow vaktades av militär och var omgivet av en väldig stenmur för att skydd mot fientliga trupper och snapphanar.

Bland ekarna uppe i backen ligger bruksområdets äldsta hus uppfört 1692. Det gamla krutmagasinet till höger är den enda byggnad som är bevarad från Karl XI:s tid. Det andra krutmagasinet byggdes 1828. Bortsett från taken, som har förstörts vid våldsamma explosioner är magasinen praktiskt taget oförändrade sedan byggnadstiden. Magasinens inre består av ett enda stort rum med tunnvälvt tak.I magasinen förvarades krutet innan det levererades till krigsmakten. Magasinet 1692 har kvar  järnbeslagna originalportar bestående av endast två breda bilade ekplankor med beslag och lås.

I vågboden arbetade två personer med att väga och förpacka krutet högst 500 kg krut fick förvaras i byggnaden.

 Krutgatan i Torsebro före 1910

De fem skyddsvallar som ligger utmed krutgatan tillkom när bruket moderniserades i slutet av 1800-talet. För att minska skadorna vid explosioner anlades skyddsvallarna både i norr och i söder samt mellan de fyra verkstadsbyggnaderna av tegel som låg vid vattenrännan. Skyddsvallarna utfördes som jordvallar mellan kraftiga gavelmurar av tegel. Vallarna planterades med granar för att förstärka skyddseffekten. I varje vall ut mot krutgatan fanns ett valvtäckt rum avsett för tillfällig förvaring av krutprodukter.Två av skyddsvallarna försågs dessutom med valvtäckta rum mot vattenrännan. I valvrummen fanns en genomgående axel med ett linhjul med 3 meters diameter, utanför skyddsvallens gavel. Kraften från vattenturbinen överfördes med fritt hängande stållinor som drog runt linhjulen. Genom olika anordningar för kraftöverföring med drivremmar leddes rörelsen vidare till maskinerna i respektive verkstad.Verkstäderna låg tätt för att kraften från vattenturbinen vid änden av vattenrännan utnyttjades maximalt.

Inkorporationsverket, eller valsverket som byggnaden också kallas är ett hus som sätter fantasin i rörelse. När bruket moderniserades 1875 byggdes inkorporationsverket. I byggnaden blandades krutet samman med hjälp av två valsverk av kollergångstyp två väldiga valsar av malm gick runt på en platta, som hjulen på en vagn.Maskinerna i inkorporationsverket drevs med lintransmission från vattenturbinen, som låg i ett hus cirka 80 meter norr om inkorporationsverket. Kraften förmedlades med axlar och vinkeldrev från linhjulet i linrummet via källarrummen vertikalt upp i valsrummen.

Mur med ”spanska ryttare”.

När bruket grundades 1682 var myndigheterna rädda för anfall eld och stölder. Därför beordrades bönderna i Östra Göinge och Villands härader att bygga en befäst mur runt hela krutbruket. Muren som omgärdade bruket till 1923 var 2,5 meter hög och nästan 2 meter bred och byggd av natursten.Här syns delar av muren som på krönet var försedd med ”spanska ryttare” spetsiga ekpålar och svårgenomträngliga törneruskor den tidens taggtrådshinder. En särskild vaktstyrka från garnisonen i Kristianstad bevakade bruket.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 56.106333, 14.126806
Badplatser i Kristianstad
Matställen i Kristianstad
Sevärt i Kristianstad

Translate »