Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Tobaksmonopolet

Tobak har odlats i Skåne redan under slutet av 1600-talet men först under senare delen av 1700-talet blev det mer allmänt. På 1800-talet blev det efter att de särskilda privilegier som städernas borgare hade för tobak togs bort, vanligt att småbrukare och hantverkare odlade tobak, ofta som en viktig bisyssla. Anläggningen i Fjälkinge berättar med sina många olika rödpanelade byggnader om den monopolreglerade tobakshanteringen som pågick från 1915 till 1960-talet.Bildandet av ett tobaksmonopol 1915 var ett led i det politiska målet att stärka statskassan bland annat för den nya folkpensionsreformen men också att göra Sverige självförsörjande på tobak. Det infördes monopol på försäljning och tillverkning av tobak och staten köpte upp alla fabriker i landet. Det nya tobaksmonopolet lät uppföra fyra nya anläggningar så kallade mottagningsmagasin eller monopolbyggnader, i Skåne: Dösjebro, Åhus, Rinkaby och Fjälkinge. Anläggningen i Fjälkinge stod färdig 1918 och användes för tobakshantering fram till och med 1964. Den är den enda bevarade av de fyra skånska anläggningarna.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 56.045972, 14.273737
Badplatser i Kristianstad
Matställen i Kristianstad
Sevärt i Kristianstad

Translate »