Tiansgården

Tians gård

Tiansgården är en 1700-talsgård som flyttades vid laga skiftet från Ivetofta till Bromölla. Tiansgården inrymmer Ivetofta hembygdsförenings museum. Det är ett museum som speglar 1900-talet till våra dagar, och där kvinnan särskilt lyfts fram.

Foto Rosandra Nilsson
Tiansgården Hemsida
Pos: 56°04’10.1″N 14°28’37.0″E

Booking.com
Translate »