Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Textorius kapell

Textorius gravkapell

Blistorps kapell, även benämnt Textorius gravkapell, är en kyrkobyggnad i byn Blistorp i nora delen av Näsums socken i Bromölla kommun. Kapellet tillhör Näsums församling i Lunds stift.Kapellet uppfördes av köpmannen Valentin Textorius och invigdes av prosten Öller från Näsum år 1804. Textorius avled 1812 och gravsattes i kapellet. År 1836 avled hans hustru och även hon gravsattes i kapellet.Näsums församling ärvde en tredjedel av Textorius förmögenhet mot att de förband sig att underhålla kapellet för all framtid.På ett podium inne i gravkapellet står två ekkistor. Över dessa hänger tre tavlor.Källa:Wikipedia

Translate »