Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Tegnérmuseet

Tegnérmuseet är inrymt i den fastighet på Stora Gråbrödersgatan där Esaias Tegnér bodde under merparten av sin tid som professor vid Lunds universitet.Enligt Tegnér skall gården ha bestått av en boningslänga med handkammare, spiskammare och kök och dessutom 10 rum. De flesta med gipstak, tapeter och mässingsdörrsförsedda porslinsugnar. Till gården fanns två längor: i den ena fanns brygghus med inmurad panna, packhus, vedbodar, vagnsskjul, ett stort stall, mangelbord och en drängkammare, i den andra, som var byggd av bränt tegel och ekepålar fanns loge och två lador.Gården hotades av rivning 40 år sedan Tegnér blivit biskop i Växjö och lämnat Lund. Gården räddades av Tegnérstiftelsen genom köp. Stiftelsen har därefter byggt upp ett museum och försökt återskapa Tegnérs hem med originalinventarier.Källa:Wikipedia

Translate »