Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Tågarpsdösen

Tågarpsdösen i Östra Tommarp

Tågarpsdösen är egentligen en gånggrift med hällbild. I muntlig tradition är graven dock benämnd Tågarpsdösen. Högen med gånggriften är 12 meter i diameter och 1,5 meter hög. Kammaren, vilken är 8 x 3,7 meter stor och 1,4 meter hög, består av tolv sidostenar och tre takstenar. Gången, vilken leder från den östra långsidan, är fyra meter lång, två meter bredd och en meter hög. Den består av sex sidostenar och två takstenar. På det södra takblocket över kammaren finns 22 skålgropar (älvkvarnar).Gånggriften undersöktes 1970 av arkeologiprofessor Märta Strömberg. Fynden från graven var främst av mellanneolitisk karaktär.Källa:Simrishamn.se

Translate »