Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Svenstorps herregård

Svenstorps Borgruin

Strax öster om Tommarpsvägen, i norra delen av Trelleborg, ser man ännu tydliga spår efter de vallgravar som en gång hört till Svenstorps Herregård. Borgen var en väpnargård under 1100-talet och fram till ca 1350. Den avtecknar sig än idag tydligt i terrängen med vallgrav och allt. Den kvadratiska borgplanen o omgivande vallgrav är ännu synlig. Bebyggelsen har bestått av flera separata byggnader – de flesta uppförda av trä. Ett av husen har dock varit byggt av tegel. Det uppfördes under 1200-talet och fungerade som försvarstorn.Källa:Söderslättsmuseer

Translate »