Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Stora Kronohuset

Byggnadsminne Stora Kronohuset

Stora Kronohuset upptar hela norra sidan av Stora Torg, mitt i Kristianstads stadskärna. Byggnaden stod klar 1841 och är en karaktäristisk representant för 1800-talets offentliga byggnader, utformade i en nyklassicistisk arkitekturstil.Fasaden kröns av en latinsk text Legibus et armis som betyder ”åt lagar och vapen”. Texten syftar på husets ursprungliga funktion som kanslibyggnad för Wendes artilleriregemente och som hovrättsbyggnad för Hovrätten över Skåne och Blekinge. Ovanför texten syns det svenska riksvapnet, tre kronor, krönta av en kunglig krona och omgivet av två lejon. De har en lagbok respektive ett svärd som attribut och syftar på byggnadens tidigare funktion.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Translate »