Stjernswärdska monumentet

Stjernswärds monumentet

Inskrift på stenen  ”Med omdöme före sin tid och klar blick i framtiden tillämpade han ny lanthushållning i så allmänt gagnerik riktning, att han förvärvat sig ett välförtjänt rum bland utmärkte medborgare.

Booking.com
Translate »