Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Stjärngravarna

Stjärngravarna i Bonnarp

Av förhistoriska lämningarna är stjärngravar eller s.k. treuddar av speciellt intresse.En treudd är en triangulär stensättning med insvängda sidor . Vad denna gravtyp symboliserade vet man inte.Endast ett fåtal finns representerade i Skåne. De är koncentrerade till ett område av slättbygden norr om Söderåsen.Stjärngravarna i Bonnarp upptäcktes 1944 vid nyodling på heden.De ligger i ett gravfält med andra gravtyper som består av högar, stensättningar Gravarna, som anlades under bronsåldern (1800-500 f.Kr.) och äldre järnåldern (500 f.Kr.-500 e.Kr.), vittnar om bebyggelse och ett öppet odlingslandskap under denna långa tid.Källa:bonnarp.com

Translate »