Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Stjärneholms borgruin

Stjärneholms borg byggdes i början och mitten av 1500-talet för den danske rikshovmästaren Mogens Gyldenstjerne. Den hade vallgrav och vindbrygga men var trots allt ingen riktig försvarsanläggning utan snarare ett lantgods. Sedan 1613 ingick byggnaden i Svaneholms gods. Fram till 1627 revs huset.Idag finns rester av huvudbyggnaden och två flyglar kvar. Även utanför vallgraven finns en vall som skiljer anläggningen från slättlandet i syd som är en del av den torrlagda Näsbyholmssjön.Källa:Wikipedia

Translate »