Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Stenörens ålabod

Den gamla ålaboden har anor från mitten av 1700-talet, men fiskenäringen här är betydligt äldre än så. Christinehofs gods har haft rättigheterna till fisket längs södra Hanöbukten under flera hundra år och dessa rättigheter har arrenderats ut till olika fiskarlag. Det äldsta avtalet mellan fiskarlag och Christinehofs gods är daterat år 1698. Christinehofs arrendefiske sträckte sig längs större delen av södra Hanöbukten och var uppstyckat i mindre så kallade drätter.Källa:Havängs Museiförening

Translate »