Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Stejlebacken

Stejlabacken i Kjuge

Stejlabacken,egentligen Stegelbacken,kommer av ordet stegla.Stegling var ett grymt straff,vilket bestod i att man efter avrättningen spikade upp huvudet och högra handen på en påle.Kroppen lades på ett hjul uppe på en lodrät påle-ett stegel.Straffet tillämpades vid svåra brott,men gällde enbart män.Straffet utdömdes in på 1820-talet,men avskaffades 1841.Stejlabacken var en av avrättningsplatser under belägringen av Kristianstad 1676-1678.Under Skånska kriget 1675-1679 gjorde svenskarna ingen skillnad mellan snapphaneförband och de halvmilitära friskyttekompanierna, alla fick ”snapphanestämpel”på sig.Man levde farligt,infångade snapphanar blev levande ”till bödeln offurerrade,som slog deriss arme och been i stycher och lagda här på steijler”.Karl XI:s huvudkvarter fanns i Ljungby slott, nuvarande Trolle Ljungby,medan hären var inkvarterad i Vanneberga,där många snapphanar avrättades.För att avlasta byn flyttades avrättningsplatsen hit till den steniga backen i Kjuge.Platsen låg utmed allmän väg där folk kunde se de ”olydigas”olykliga öden.Rovfåglar och kråkor flockades över platsen och signalerade på långt håll var den fanns.Den 4 augusti 1678, efter två års belägring,kapitulerade danskarna i Kristianstad och kunde enligt villkoret fritt tåga ut ur staden.Även efter freden 1679 forsatte dock jakten på snapphanar och friskyttar.Stejlabacken har levt kvar i kjugebornas minnen i många generationer.Källa: Skylten

Ca: 300 meter utmed grusvägen finns en Pestkyrkogård

Translate »