Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Stavstensmonumentet

På platsen finns ett monument, rest till minne av Karl XII:s landstigning 1715.Ett par hundra alnar på andra sidan Fogelvik ser man den bekanta ”Stafsten”, enligt traditionen rest af Konung Carl XII och hans officerare vid deras ankomst till Skåne från Stralsund. Den består af en omkring 3 alnar lång oarbetad granitsten, förmodligen en gammal bautasten. Vid sidan deraf en sten rest af  Baron Adlerfelt.Källa:Wikipedia

Translate »