Starke Tufves stuga

Legenden Starke Tufve

En kulturskatt som förts vidare från generation till generation i över 300 år.Det handlar om de unika sägnerna om Tufve Jönssons ( 1685-1747) bravader i början av 1700-talet. Redan under sin levnad blev Tufve Jönsson ”bravadernas man” på grund av sin häpnadsväckande styrka och stora hjälpsamhet.Den som först insåg berättelsernas kulturella värde var ingen mindre än Gisela Henckel ( Trapp). 1890 lät hon och hennes fader konsul Carl Henckel uppföra ett museum över Tufve & Sissa vid Duvestubbe gård. Öresundsposten var allt att döma den som såg till att berättelserna kom i tryck för första gången. Detta vid sitt 80-års jubileum 1928.Fram till andra världskriget kände praktiskt taget varje person i Kullabygden till denna kulturskatt. Men efter kriget föll minnet av Starke Tufve allt mer i glömska och samma öde drabbade så småningom även ”Giselas lilla museum” som hon skapat just för att folk aldrig skulle glömma Tufve och hans hustru Sissa (Karna). Källa:Fleninge hembygdsförening

Translate »