Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

St Olof Kapellruin

Kapellgrund ca 6,6 x 5,0 meter med en invändig yta av 4,8 x 3,75 meter.Vid en arkeologisk forskningsundersökning 2013 framkom följande. Byggnaden har varit minst en våning hög med en halvkällare nederst. Inget tyder på att byggnaden ska ha varit ett medeltida kapell. Ett kapell i Sankt Olof omnämns första gången i en vidimation från ärkebiskopen år 1506 av en gåva till S:t Olofs kyrka år 1481. Platsen för kapellet är även markerat på ett flertal äldre kartor. I närheten av platsen fanns på 1800-talet även en gård som benämndes Kapellagården.Källa:Riksantikvarieämbetet

Translate »