Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Rodatorpet

Soldattorpet Rodatorpet

Indelningsverket infördes 1682 av Karl XI. Det innebar att landet indelades i små administrations områden, som alla skulle hålla minst en knekt. De gårdar som ingick i området tvingades att förse och underhålla en soldat med ett soldattorp för den indelta armén. Invånarna i gårdarna kallades rotebönder. Därav namnet Rotetorpet eller på göingska Roda- eller Roddatorpet. Detta var en form av personalfinansieringssystem inom svenska staten och försvaret, grundat på naturahushållning.1811 sattes Norra Skånska Infanteriregementet I 24 upp med Georg Carl von Döbeln som förste chef. Regementet vapenövade först på Kvidinge och Bonarps hed, sen från 1831 på Ljungby hed. 1817 beslöt bönderna på Högsma, Trollakulla, Sporrakulla och Dalshult, som tillsammans utgjorde rote nr 95, uppföra ett soldattorp och också hålla en rotesoldat till I 24. Soldaten kom att tillhöra Livkompaniet – att det benämns Livkomp berodde på att dess främsta uppgift var att skydda regementschefen. Varje regemente hade således sitt Livkomp.Soldattorpens skick kontrollerades med jämna mellanrum, protokoll skrevs och roten ålades att åtgärda påtalade brister.Den förste soldaten i det 1818 nybyggda torpet hette Truls Klavér. Han var ursprungligen dräng på Trollakulla och hette då Ohlsson. Han hade antagits redan 1816 som rotesoldat och hade då fått soldatnamnet Klavér. När det var dags för honom att i oktober 1827 hämta sitt tilldelade julbrännvin vid Ekeshulta bränneri på andra sidan Farlången, försvann han för att återfinnas död i Björkhultasjön först till våren året därpå. Klavérs efterträdare 1828 hette Bengt Svensson med soldatnamnet Hammar. Han kasserades vid mönstringen 1837 för dövhet, men han bodde kvar här till 1843.Sedan kom Kristian Svärd (förut Svensson Klein) och stannade till 1847, då familjen flyttade till Emmislöv. Svärd var fortfarande rotesoldat under rote nr 95. Han hyrde då ut Rodatorpet till Måns Jonsson Ek, som också var rotesoldat, men under nr 22 Råbelövs Säteri. Måns stannade till 1852 och han blev den fjärde och siste soldaten som bodde på Rodatorpet.Rodatorpet har därefter stått obebott fram till 1866, varefter det har hyrts ut till olika torpare. Den förste var Nils Nilsson som med familj bodde här 1866 till 1874.Även om torpet inte beboddes av rotesoldater var roten ändå skyldig att hålla det istånd. Sista torpsynen genomfördes den 16 aug 1894 varvid nya åtgärder anbefalldes.Indelningsverket upphörde 1901 och ersattes då av allmän värnplikt.Den siste som bebodde Rodatorpet var Valfrid Karlsson. Han flyttade ut 1941 och därefter stod torpet obebott.I början av 40-talet skänktes torpet av dåvarande godsägare på Råbelöv, Gilbert Kennedy, till I 6, som regementet då hette. Regementet svarade själv för nedtagning stock för stock och transport med häst och vagn till Näsby i Kristianstad, där det restes på Kyrkplan utanför kasernvakten och invigdes den 24:e maj 1945. Soldattorpet utgjorde där regementsmuseum.År 1994 lades regementet ned och Kristianstads kommun övertog mark och byggnader och i början av 2000-talet tillskrev Glimåkra Hembygdsförening och Högsma Bygdeförening kommunen i Kristianstad med önskemål att få ta över samt flytta soldattorpet. Kristianstads kommun beviljade detta, men föreningarna fick själva stå för flytten. Detta innebar att det skulle krävas mycket arbete och stora kostnader. Hemvärnsföreningen blev tillfrågad och därmed tillskrevs även Försvarsmakten. Här fick man ett positivt svar och med hjälp av P7 (dit man var hänvisad att skicka alla räkningar) kunde verksamheten påbörjas.Halmtaket revs och halva torpet monterades ned. Bostadsdelen (13 ton) lyftes med kran upp på ett stort trailersläp och transporten till Kullaskogen kunde påbörjas. Under tiden hade stock och sten bearbetats längs den 4 km långa Sofietorpsvägen med maskiner för att kunna ta emot det drygt 6 meter breda ekipaget.Skogssällskapet hade också avverkat skogen såväl inne i själva husgrunden som runtomkrig. Det var en mäktig syn då lyftkranen svängde runt med huskroppen och försiktigt satte ner Rodatorpet på sin ursprungliga grund. Sedan vidtog återuppbyggnad samt därefter vassläggning av taket och den 20 september 2003 invigdes torpet under pompa och ståt av chefen för P 7, bl. a i närvaro av Brita och Douglas Kennedy på Råbelöv.Sedan 2005 ägs och förvaltas Rodatorpet av Stiftelsen Rodatorpet.

Translate »