Snibe stua

Grottan Snibe stua

Grottan sägs även ha varit tillhåll för friskyttar. Allmogen, som ville fortsätta att höra till Danmark, hade stöd från snapphanarna och även från kyrkligt håll. Kommendanten på Lagaholm lär en gång ha yttrat: – Prästerna i Halland står med ena foten i predikstolen och den andra på Hallandsås. Var försiktig när du utforskar hålrummen mellan stenblocken och gör det aldrig ensam!Källa:Laholm.se

Booking.com
Translate »