Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Snapphanestallarna

Trollebäckens dalgång i sin nuvarande form är alltså bildad av en isälv i slutet av den senaste istiden. Ungefär en kilometer upp längs dalen ligger de s.k. Snapphanestallarna. De finns i en egen, högre belägen dal, som löper parallellt med Trollebäcken, på dess västra sida. Snapphanestallarna avgränsas av en hög stenvägg, som innehåller svarta stråk av bergarten diabas. Här trängde, troligen för en miljard år sedan, vulkanisk magma upp och stelnade till diabas. Det är lätt att föreställa sig att Snapphanestallarna varit ett tillhåll för skoggängare genom tiderna, både stigmän, fångar på flykt och snapphanar väntande på att attackera Karl XI:s trupper vid Ängelholm 1678.Källa:Wikipedia

Translate »