Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Slaget vid Borst

Det blodigaste slaget i Färs Härads historia, utkämpades under dansktiden.Slaget vid Borst, mellan Harlösa och Övedskloster, stod på “Froedan” (Maria Bebådelsedag) den 25 mars 1644 mellan ett försvarande bondeuppbåd av färsingar och ett svenskt kavalleriförband, ur den svenska invasionsarmén som anfördes av fältmarskalk Gustav Horn.De svenska truppernas mål var Bjärsjölagård och Övedskloster där det fanns god tillgång på proviant. För att ta sig dit var de tvungna att passera Borstbäcken. Vid vadstället väntade en bondehär från Färs härad. Bondehären var illa utrustad och den svenska hären vann en klar seger. Enligt sägnen ska bönderna c:a 500 man ha begravts i en massgrav i anslutningen till slagfältet. Graven har inte kunnat lokaliseras. Idag finns en minnessten på platsen över de som stupade vid Borst.Källa: Östraby.se

Translate »