Skyttanäbben

Medeltidsanläggning bestående av en smal naturlig udde som enligt 1812-års rekognoceringskarta utgjorde en ö. Uddens landsida är spärrad av en vall ca 100 meter lång och ca 3 meter bred bestående stenar.50 meter från vallen är en platå ca 50 meter lång 25 meter bred med branta slänter. 1971 var vattenståndet lågt i Börringesjön. Då påträffades ett pålverk i anslutning till uddens Södra strand. Ett 40-tal ekpålar påträffades stickande upp några cm ovan sjöbotten. Pålarna bestod dels av rundvirke med upp till 50 cm diameter dels av plankliknande stycken med tillspetsade ändar. Pålarna stod med ca 6-8 m avstånd ställvis ordnande parvis med ca 2 meter mellanrum.Källa:Riksantikvarieämbetet

Translate »