Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Skepparslövs mölla

Skepparslövs kvarn

Skepparslövs mölla byggdes 1868 av möllaren Rasmus Persson och är av typ ”holländare” med rörlig hätta segelbrygga vindros för vridning av hättan och en av natursten uppmurad bottenvåning. Idag är Skepparslövs mölla den enda i sin art i nordöstra Skåne. Som ett komplement till vindkraften installerades i början av 1900-talet en ännu fungerande tändkulemotor. År 1938 lades verksamheten ner och 1943 inköptes möllan av Gärds härads hembygdsförening. År 2004/2005 skedde en betydande renovering nya vingar tillverkades kvarnhättan nybyggdes liksom segelgången. De nya ägarna Kristianstadsortens Lagerhusförening och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har sommaren 2012 på ett förtjänstfullt sätt genomfört renoveringen av kvarnhuset varför kvarnen är räddad för överskådlig framtid.

Translate »