Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Skateholmsboplatsen

Skateholmsboplatsen, är lämningar efter ett jägar- och samlarsamhälle för 7000 år sedan under äldre stenåldern.Utgrävningarna som skedde under åren 1980 – 1985 uppenbarade en stenåldersboplats med spår av ett mesolitiskt samhälle med 300 anläggningar vilka består av gravar, gropar, stolphål, härdar. I människo- och hundgravar har man hittat spår av rödfärgade partier, troligtvis av kläder, och smyckesuppsättningar. Gravarna har daterats till omkring 5.250-4.900 f Kr med hjälp av K14-metoden. Cirka 90 gravar i anslutning till tre bosättningsområden har påträffats och undersökts. Det finns sex dubbelgravar, åtta gravar där hundar har begravs enskilt och en grav där en hund har begravts med en människa. Det finns 18 kvinnor och 20 män. 63 av personerna har dött som vuxna, 23 stycken som unga och 14 stycken som barn. En stor del av gravarna var beströdda med rödockra. De flesta gravarna är 0,2 till 0,4 meter djupa. Begravningarna verkar ha skett utan kista eller omslutande material i de flesta fallen. De gravar som blivit mest uppmärksammade är hundgravarna. Inte på något ställe tidigare har man hittat hundgravar från jägarstenåldern. Även i hundgravarna påträffades rödockra. Även hyddbottnar har påträffats, den största mätte 1 gånger 6 m. Gravarna låg spridda bland husen på boplatsen, som låg vid en lagun nära sydkusten av Skåne. Under århundradena flyttade man ett par gånger bosättningen längs lagunens stränder.En del av fynden kan beses på Trelleborgs museum.Källa:Wikipedia

Translate »