Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Skärabäcksdösen

Dös i hög,högen är oval 18 x 12 meter och 1 meter hög. På högen finns en krets av 18 klumpstenar. 10 av klumpstenarna är resta varav två är lutande. 8 av stenarna är liggande. Döskammaren är rektangulär och består av två kantställda hällar.Källa:Riksantikvarieämbetet

Translate »