Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Lapidarium

Skånes lapidarium i Sibbhult.

Lapidariet i Sibbhult är ett av få i Sverige. På en begränsad yta kan man se hur gravstenarnas utseende har förändrats under åren.Den 26 maj 2012 invigdes Skånes lapidarium i Sibbhult, som ligger i Östra Göinge. Lapidarium betyder stensamling eller stenmuseum och syftet med Skånes lapidarium är att visa hur gravstenarna sett ut och förändrats i landskapet från 1800-talets början fram till vår tid. I friluftsutställning visas både gravstenarnas historia i Skåne, och många andra aspekter av lokal och regional historia – samhälle, arbetsliv, teknisk utveckling och så vidare. Lapidariet har ritats av landskapsarkitekt Mona Wembling. Det är en del i det större projektet ”Sibbhult – ett nav i stenhjulet” och på gångavstånd finns bland annat också Sibbhults Stenmuseum, en friluftsutställning om natursten som invigdes samtidigt som lapidariet.Varje år löper gravrätten ut för många äldre och yngre gravar runt om i landet. Gamla och speciellt intressanta gravvårdar kan få ett antikvariskt skydd och bevaras, men de flesta tas bort. Efter att gravrätten löpt ut har gravrättsinnehavaren 6 månader på sig att själv bestämma vad som skall hända med stenen, därefter tillfaller den kyrkogårdsförvaltningen. Vad som sedan händer varierar. Ibland får stenarna stå kvar, ibland ställs de upp på en speciell plats på kyrkogården och ibland säljs de för återanvändning, men ofta går de till en stenkross för destruktion.Källa:Stenriket

Translate »