Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Sjöfartsmuseet Hoppet

Branteviks Maritima Museum

Museets samlingar är resultatet av ett mångårigt arbete.Praktiskt taget samtliga föremål är gåvor i regel skänkta av brantevikare med anknytning till sjöfarten och fisket.Fartygsmålningar och fartygsmodeller utgör huvuddelen av samlingen. Dessutom finns bl.a. navigationsinstrument, handverktyg, sjöräddningsattiraljen såsom raketapparat, bärgningsstol och vagn för transport av attiraljen.Åtskilliga fotografier av såväl fartyg som personer kan beskådas i museet.Även skeppslista över samtliga Branteviksfartyg och andra trycksaker visas. Familje- och personregister avseende tiden från den första kända bosättningen år 1755 till år 1924, finns att tillgå.Museets andra våning visar föremål och målningar med anknytning till fisket som före skutperioden var den huvudsakliga försörjningkällan för människorna i Brantevik.Källa:Branteviks Maritima Museum

Translate »