Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Simris strandängar

Naturreservatet Simris strandäng

På de kala hällarna i strandlinjen finns väl utformade stora böljeslagsmärken, avtryck av vågrörelser från den tid berget fortfarande var sand för mer än 500 miljoner år sedan. Ovanpå berggrunden,  som består av hård sandsten, avsattes under den senaste istiden en relativt kalkrik morän. Denna har sedan formats av havet till strandvallar parallellt med havsstranden.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Translate »