❤️Välkommen till presenten er presentbutik på nätet❤️

Simontorp

Simontorps Kulturvandringar

Simontorp Östergård har sedan många generationer en vårdad blädningsskog. Många besökare har upplevt att skog såg ut så här förr i tiden. I markerna finns gott om kulturlämningar från bronsåldern och framåt. Här finns bland annat spår av gravar, fornåkrar med rösade odlingar, torvbrytning och militära bunkrar. Det finns uppmärkta vandringsslingor med olika teman där besökaren kan guida sig själv med hjälp av informationsmaterial som köps på plats.

Vandringarna utgår från Simontorps Såg som idag till största delen är ett välbevarat industrimuseum från 1938 med sågbänkar och tändkulemotor. Här finns också ett öppet museum med maskiner från gårdens jord- och skogsbruk samt en större tullkvarn som guidas för grupper. Även vandringarna guidas efter överenskommelse och vi ordnar gärna olika specialvisningar utifrån besökarnas intresse. Vid våra guidningar utgår vi från människorna: barn, kvinnor och män som arbetat och bott på gården och dess marker. För den som vill ha en större naturupplevelse anordnar vi vildmarksvandringar. Under dessa vandrar vi på utmarkerna i flera timmar och de spår vi ser av mänsklig aktivitet här är mycket gamla.

Simontorp Östergård bedriver ett aktivt skogsbruk och försöksverksamhet pågår för att utveckla metoder för att kunna bruka skogen utan att göra avkall på hänsynen till natur- och kulturvärden.Vi delar gärna med oss av våra kunskaper inom detta område.

Vi finns i Östra Göinge kommun utmed väg 119 ungefär halvvägs mellan Glimåkra och Lönsboda.

Telefon044 -450 04 (kontor), 0733-58 31 38 (mobil)

Öppettider

Vandringsslingorna är alltid tillgängliga.Kartor kan köpas på plats.

Guidning för bokade grupper.

Hemsida www.simontorpkonsult.se
Translate »